This project is read-only.
Project Description
.


mychars.gif

Sometimes, I want a specific national character (for example ß (Germany), or Š (Czech)).
I don't want full keyboard for this language - I only want a few characters.
And this program is solution:
only specific national characters from many languages.

National characters from languages:

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hebrew
Hungarian
Icelandic
Irish
Italian
Latvian
Lithuanian
Norwegian
Polish
Portuguese
Romanian
Runic
Russian
Serbian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese

And some special characters:

Currecies
Engineering (for example: µ Ω ± ×)
Fraction (for example: ½ ¼ ¾)
Grave
Quotation
Weather

Customization is very simple - configuration file is plain text file.


===========================================================================

Czasami potrzebny jest jakiś specyficzny znak narodowy (na przykład ß (Niemiecki), or Š (Czeski)).
Nie jest potrzebna cała klawiatura dla tego języka - a tylko pojedyncze znaki.
Ten program rozwiązuje właśnie ten problem:
pozwala wpisywać narodowe znaki z wielu różnych języków.

Znaki narodowe dla języków:

Bułgarskie
Chorwackie
Czeskie
Duńskie
Estońskie
Fińskie
Francuskie
Greckie
Hebrajskie
Hiszpańskie
Irlandzkie
Islandzkie
Litewskie
Łotewskie
Niemieckie
Norweskie
Portugalskie
Rosyjskie
Rumuńskie
Runy
Słowackie
Słoweński
Serbskie
Szwedzkie
Tureckie
Ukraińskie
Włoskie
Węgierskie
Wietnamskie

Oraz trochę znaków specjalnych:

Akcenty
Cudzysłów
Pogoda
Technika (na przykład: µ Ω ± ×)
Ułamek (na przykład: ½ ¼ ¾)
Waluty

Program można bardzo łatwo dostosować do włąsnych potrzeb - plik konfiguracyjny to prosty plik tekstowy.

Last edited May 24, 2015 at 6:50 PM by Miroslaw_Maczka, version 7